sociale projecten

Aanvraag tot tussenkomst van de sociale commissie


Kent u een organisatie of een privépersoon die in aanmerking zou komen voor steun van de sociale commissie van Kiwanis Kortrijk,

stuur dan een gemotiveerde aanvraag via het ‘Contact’ formulier of email.

Projecten uit de eigen regio waarin het welzijn van het kind centraal staat genieten onze voorkeur.

Wij geven oude en nieuwe projecten gelijke kansen. Wij schenken geen cash, enkel materiële zaken. 

MPI Pottelberg Kortrijk


Hypotherapie : geen Waregem Koerse, maar niet minder spectaculair op een mooie manier. Kinderen die anders zijn, kunnen hier op speciaal getrainde paarden rondjes maken en op wonderlijke manier tot rust komen. Een prachtig project !


Daarnaast steunden we in coronajaar 2020 opnieuw in de vorm van een 35-tal (loop-) fietsjes en steps.

Deinze Heilig Hart


Dit dienstverleningscentrum heeft verschillende ondersteuningsmodules voor kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Wij steunden dit centrum met de aanschaf van speelgoed.

Eliminate


Kiwanis International en UNICEF hebben via het Eliminate-project de handen in elkaar geslagen om een einde te maken aan tetanus bij moeders en pasgeboren baby’s.

De Korbeel Kortrijk


De Korbeel is de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie te Kortrijk, gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en psychotherapie. Hiervoor organiseerde Kiwanis Kortrijk een stadsactiviteit met spaghetti maaltijd voor de grotere leefgroep (12 tot 18 jaar), en een schenking (parasol, bedsponden en Playmobil) voor de leefgroep van de kleintjes (0 tot 6, en 7 tot 12 jaar).

Forta Kuné


Een ouder-kind band is iets bijzonder, uniek en krachtig… Soms ook broos en kwetsbaar. Forta Kuné (samenwerking tussen De Luwte, Oranjehuis en de provincie West-Vlaanderen) zet in op het versterken, of herstellen van de verbinding tussen ouders en kinderen door hen samen unieke ervaringen te laten delen. Vrijwillige coaches nemen een actief ondersteunende rol in het opzetten van deze verbindende ouder-kind trajecten. Kiwanis Kortrijk steunde dit project door het aanleveren van een tandem.


Afdeling pediatrie, AZ Groeninge Kortrijk


Schenking van 360 ‘Kiwanis poppen’ aan de afdeling pediatrie van AZ Groeninge. De Kiwanispop is een pop van ongeveer 40 cm groot in de vorm van een gestileerd kinderfiguur, gemaakt uit katoen gevuld met polyester. De Kiwanis poppen worden door de ziekenhuisstaf aan de kinderen gegeven tijdens de voorbereiding op de behandeling die deze kinderen moeten ondergaan. De pop wordt gebruikt om een kind uit te leggen wat er met hem/haar gaat gebeuren. De behandeling kan via de pop gemakkelijker uitgelegd worden.

Meer informatie over de Kiwanis Pop :

http://www.kiwanis-poupee.be/home.php?lg=nl


Stella Maris Kortrijk


Schenking van 14 ‘snoezelballen’ (lichtgevende ballen met zachte pastelkleuren) aan Stella Maris. Deze ballen worden gebruikt tijdens de opleiding van verzorgers/opvoeders, om hen kennis te laten maken met het therapeutisch & rustgevende effect van de snoezelballen op kinderen met een verstandelijke beperking.

Atelierwerking De Luwte Slypskapelle


De Luwte zorgt voor het verblijf en de opvang van jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Het betreft jongeren van 12 tot 18 jaar geplaatst door de jeugdrechtbank, of via tussenkomst van het comité bijzondere jeugdzorg.

Kiwanis Kortrijk gaf steun voor de inrichting van een multimediaruimte/muziekatelier om jongeren via muziektherapie opnieuw te prikkelen en hun terug zin en goesting te doen krijgen om zinvol bezig te zijn.

Huis 45 Varsenare


Huis 45 is een bezigheidstehuis en dagcentrum voor mensen met een visuele handicap.

Kiwanis Kortrijk verleende diverse keren steun aan het toneelproject van Huis 45 en aan de inrichting van het huiswinkeltje ’T OGENBLIK waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om de door hen vervaardigde ambachtelijke producten in een eigen huiswinkeltje aan de man te brengen.

De Link Kortrijk


Opvangcentrum de Link biedt als residentieel opvangcentrum opvang en begeleiding aan jongvolwassen thuislozen van 18 tot 25 jaar. Aangepast aan hun mogelijkheden en hulpvragen probeert de Link, samen met hen, toe te werken naar zelfstandigheid en re-integratie in de samenleving.

De Link werd door Kiwanis Kortrijk geholpen bij de aankoop van nieuw meubilair & de brandbeveiliging.

De Kindervriend Rollegem


De kindervriend is een samenwerkingsverband tussen het MPI “De Kindervriend”, de BO-School De kindervriend en het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). Door deze samenwerking kan De kindervriend een gevarieerde en kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin.

Voor de zorghoeve van de Kindervriend werd Shetland pony Polly aangekocht door Kiwanis Kortrijk.

Vil!a iMagina, Rhizo Kortrijk


Steun in de vorm van ‘snoezelballen’, voor het nieuwe ‘snoezelhuis’ in Kortrijk. In de verschillende ruimtes worden kinden met een beperking uitgedaagd met allerhande prikkels.

De Sam Deerlijk


De Kim & De Sam zijn 2 scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Deerlijk. We schonken een klimtoren voor op de speelplaats van De Sam.

Kitanda VZW Brugge


Deze VZW zet zich in om een oplossing te bieden voor de noden in ontwikkelingslanden, en dan hoofdzakelijk in Noord-Nigeria voor kinderen, o.a. slachtoffers van Boko Haram. Wij boden hulp via de aankoop van schoolbanken, en -boeken.

MPI Pottelberg Kortrijk


Zoals in het verleden, steunden we in 2015 opnieuw het MPI Pottelberg, dit keer in de vorm van een bezoek van de Kerstman en zijn elfjes aan de kleuters (kinderen met autisme en lichte mentale beperking). De Kerstman had tevens 10 loopfietsjes en gezelschapsspellen mee als geschenk voor de groep.


Guamote Ecuador


Kiwanis Kortrijk verlegde uitzonderlijk zijn grenzen door financiële steun te geven aan een dorp in Ecuador. Via een privé-initiatief werd bijgedragen aan de inrichting van een lokaal kleuterklasje. Kleuteronderwijs is in Ecuador, zeker in de kleinere dorpen, niet zo georganiseerd en vanzelfsprekend als bij ons.

School & Ziekzijn afdeling West-Vlaanderen


Dit project betrof de financiële tussenkomt in de werkingskosten van vzw School & Ziekzijn. Deze kosten bevatten o.a. de vervoersonkosten van de vrijwillige leerkrachten, verzekeringen, vorming,…

S&Z geeft gratis en individueel les aan zieke kinderen en jongeren. Deze leerlingen kunnen door een ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, tijdelijk niet naar school.

BuBao Bemok Kortrijk


Bemok richt zich op kinderen met gedrag- en emotionele problemen (bv. kinderen met ADHD, autisme, emotionele stoornissen), afkomstig uit de regio Zuid- en Midden West-Vlaanderen.

Kiwanis Kortrijk gaf steun via de aankoop van didactische gezelschapsspelen en djembés, waarvan gebruik wordt gemaakt binnen de verschillende pedagogische eenheden, en in de lessen muzische vorming.

MPI Pottelberg Kortrijk


Instituut Pottelberg staat in voor aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en behandeling van kinderen die het buitengewoon onderwijs volgen. Het MPI staat ook in voor een gespecialiseerde werking voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Instituut Pottelberg organiseert buitengewoon onderwijs voor type 1-2-6 en 8 tussen de leeftijd van 2,5 jaar en maximum 15 jaar en heeft eveneens een gespecialiseerd auti-team.

De steun van Kiwanis Kortrijk bestond in hulp aan het schoolproject : herinrichting van een verouderde verzorgingsruimte en de uitbouw van een eigen “wellnessruimte” voor de kinderen. Verder werd meegeholpen met de herinrichting van de kinderspeelplaats door aankoop van wip met veren.

VZW Victor Roeselare


VZW Victor is een thuisbegeleidingsdienst, vooral voor kinderen en adolescenten met autisme en hun gezin, en richt zich op de regio West-Vlaanderen.

Met de hulp van Kiwanis Kortrijk werden onder meer aangepaste gezelschapsspelen voor de kinderen aangekocht, alsook een opbergkast en camcorder met toebehoren.

Dagcentrum De Horizon

Begeleidingscentrum Bethanie

Kortrijk


Het dagcentrum begeleidt kinderen en gezinnen in de Kortrijkse regio. Het gaat voornamelijk om problematische opvoedingssituaties. De jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar blijven thuis wonen. De Horizon ondersteunt deze gezinnen door na school tot 19 uur een apart programma aan te bieden aan de kinderen, en anderzijds ook door met de ouders op zoek te gaan naar een beter leefsituatie.

Kiwanis Kortrijk verleende haar steun bij de aankoop van educatieve spellen en lees- en helpboeken.